BDMS เปิดตัวชุดยูนิฟอร์มใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์รักษ์โลก BDMS Earth Healthcare

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เปิดตัวชุดยูนิฟอร์มพนักงานกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ​ชุดใหม่ ทั้งในส่วนของพนักงานกลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์ และกลุ่มสนับสนุน ภายใต้คอนเซ็ปต์รักษ์โลก Green Healthcare เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย BDMS Earth Healthcare เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อันเป็นเป้าหมายพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  

สำหรับการออกแบบชุดยูนิฟอร์มครั้งนี้ BDMS ได้รังสรรค์งานตัดเย็บใหม่ มีการนำผ้าจากกระบวนการ Upcycling ที่มีความคล้ายคลึงกับการรีไซเคิล และมีส่วนช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำขวดพลาสติกหรือวัสดุไม่ใช้ประโยชน์นำมาปรับเปลี่ยนให้เป็นเส้นใยที่มีคุณภาพ ด้วยเทคนิค Eco Yarn ผสมผสานระหว่างเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% กับเส้นใยธรรมชาติอื่น ๆ อันเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของยูนิฟอร์มพนักงานกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพใหม่ ซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจบริการ

โดยยูนิฟอร์มชุดใหม่นี้ จัดทำขึ้นภายใต้เจตนารมย์ที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานได้ตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ชี้ให้เห็นว่าขยะไม่มีประโยชน์สามารถกลับนำมาเป็นใช้ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าให้พนักงานสวมใส่ได้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย